Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Khí Nitơ

Bán Khí Nito tại Bình Dương, Cung cấp Nitơ tinh khiết, Bình khí Ni tơ 40L, Bình khí Nitơ nhỏ. 

  1. Công ty My Oanh bán khí Nito chất lượng cao, khí Nito thực phẩm.
  2. Khi Nitơ
    Khí Nito sạch, chất lượng cao‎‎
  3. Nitơ có nồng độ trong không khí mà chúng ta hít thở khoảng 78% theo thể tích.


Sản xuất khí Nitơ:

Nitơ được sản xuất theo quy trình tách khí.


Tách nitơ khỏi không khí, Cách thu khí nitơ

Lưu trữ và Vận chuyển:

Ở dạng lỏng, nitơ được lưu trữ trong các bể chứa và vận chuyển đến khách hàng bằng xe bồn và thùng chứa iso đông lạnh.

Sức khỏe va Sự an toàn:

Ở nhiệt độ phòng, Nitơ là một loại khí không màu, không mùi và không vị. Nó không độc hại. Đối với các ứng dụng nhiệt độ thấp, nó trơ về mặt hóa học, tức là rất ít phản ứng. Nitơ không bắt lửa và có thể ngăn chặn quá trình đốt cháy. Ngoài ra, ở nồng độ cao, nó có thể có tác dụng gây ngạt bằng cách thay thế oxy cần thiết cho hơi thở. Ở áp suất khí quyển, hóa lỏng nitơ ở nhiệt độ -196 ° C. Do đặc điểm của nó, phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn đặc biệt khi xử lý nitơ.

Ứng dụng quy trình công nghiệp:

Trong công nghiệp cũng như trong nghiên cứu, các ứng dụng nitơ rất nhiều. Hầu hết các ứng dụng này sử dụng nitơ ở dạng lỏng, làm chất làm lạnh hoặc ở dạng khí, làm khí trơ. Sau khi được sử dụng, nitơ không đổi được giải phóng vào khí quyển, trong đó nó là thành phần chính.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét